Η Ready® εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα μας πληρούν τις συμφωνημένες προδιαγραφές προϊόντων και ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται και δεν νοθεύονται ή έχουν λανθασμένη σήμανση (misbranding) σύμφωνα με την νομοθεσία των ΗΠΑ (US Food, Drug and Cosmetic Act), αλλά και την αντίστοιχη νομοθεσία κάθε χώρας που διατίθενται τα προϊόντα μας.

Οι εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες παραγωγής και οι εκτενείς δοκιμές του Ready® έχουν σκοπό τον απόλυτο έλεγχο όλων των συστατικών και των προϊόντων μας για βαρέα μέταλλα, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές μας για ασφάλεια και ποιότητα.

Η Ready® υπερηφανεύεται για τα προϊόντα της, αλλά και για το ότι εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα γι’ αυτά. Αυτό επιτυγχάνεται διασφαλίζοντας ότι κάθε μια από τις τοποθεσίες παραγωγής μας συμμορφώνεται με τις τρέχουσες Ορθές Πρακτικές Παρασκευής. Αλλά δεν σταματάμε εκεί, έχουμε επίσης κορυφαίες στον κλάδο, εξαντλητικές πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, τόσο στις πρώτες ύλες, όσο και στα τελικά προϊόντα.

Κάθε συστατικό υποβάλλεται σε ποιοτικούς ελέγχους για την μέγιστη διασφάλιση ποιότητας:

  • Διενεργείται μια αρχική εργαστηριακή ανασκόπηση του Πιστοποιητικού Ανάλυσης του υλικού για να αξιολογηθεί η εγκυρότητα κάθε ακατέργαστου συστατικού.
  • Κάθε ακατέργαστο συστατικό υποβάλλεται σε περαιτέρω χημική ανάλυση για να αξιολογηθούν τα επίπεδα ποιότητας και καθαρότητας. Αυτή η διαδικασία βιολογικής εξέτασης είναι ο πιο εντατικός και ενδελεχής έλεγχος από όλους τους ελέγχους ασφαλείας, που ελέγχει για τα πιο μικρά ίχνη οποιονδήποτε ακαθαρσιών ή ρύπων.
  • Όλο το προϊόν ελέγχεται αυστηρά για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ξένο υλικό. Υπερβαίνουμε πολύ τα βιομηχανικά πρότυπα και υπερηφανευόμαστε για το ιστορικό μας στην ασφάλεια των τροφίμων.
  • Ένα τελικό μέτρο ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας περισσότερο αισθητηριακές παρατηρήσεις, όπως η γεύση, η υφή, το άρωμα και το χρώμα.

Μόνο όταν ένα ακατέργαστο συστατικό περάσει όλα αυτά τα αυστηρά στάδια δοκιμών, θεωρείται κατάλληλο για παρασκευή.